ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

1) Ορθή επανάληψη του αρχικού οριστικού πίνακα της θέσης του/της Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο της επιτροπής.

2) Απόσπασμα πρακτικού για την διαμόρφωση των τελικών προσωρινών πινάκων κατάταξης  για τη θέση του/της Προϊσταμένου των κάτωθι Γενικών Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.):

-Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης

-Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Θεσσαλίας

-Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Νοτίου Αιγαίου