ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

Παράταση προθεσμίας για την κατάθεση βεβαίωσης στοιχείων υποψηφίου για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία για την κατάθεση βεβαίωσης στοιχείων υποψηφίου (e-mail: hr-career@efka.gov.gr) που αφορά στην Προκήρυξη πλήρωσης των πέντε (5) θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ (αρ.611572/27-12-2022, ΑΔΑ: 978546ΜΑΠΣ-ΠΕΑ) για τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του   ν.   4892/2022.   

Συγκεκριμένα, αφορά στις ακόλουθες θέσεις :

  1. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών,
  2. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων,
  3. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα,
  4. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
  5. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ