• Δ.ΑΣΦ./547/669753: Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017». B. Ασφάλιση των απασχολούμενων στ...
 • 569143: Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν. 4387/2016
 • Σ45/2/568494: Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ
 • Σ40/35/568570: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης
 • Σ22/1: Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017
 • Γενικά για τον ΕΦΚΑ
 • Ασφάλιση / Εισφορές
 • Ασφαλισμένοι
 • Οφειλέτες / ΚΕΑΟ
 • Εργοδότες
 • Συντάξεις
 • Απονομή
 • Ασφαλιστικός Βίος / 'Ενσημα
 • Εξαγορές
 • Διπλοσυνταξιούχοι / Εργαζόμενοι συνταξιούχοι
 • ΚΕΠΑ
 • Π.Ε.Κ.Α.
 • Επικαιρότητα
 • Εξωδικαστικός μηχανισμός
 • Υποβολή ΑΠΔ και καταβολή εισφορών για τις πληγείσες επιχειρήσεις της 15/11/2017 στη Δυτική Αττική
 • Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018
 • Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
 • Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑΛ
 • Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα
 • Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων