Έλεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης