Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
e-mail: gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
Σταδίου 31, Τ.Κ 105 59, Αθήνα


ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
e-mail: gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
T: 2103270502
T: 2103270506

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
Προϊστάμενος
T: 2103329213
e-mail: dioik.merimna.sintaxeondt@efka.gov.gr
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29
Πρωτόκολλο
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
T: 2103275295
T: 2103275253
T: 2103275296
T: 2103275298 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29
T: 2103329219 
T: 2103329203 
T: 2103329717 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 2103270546    
e-mail: d.nom.syntefapdt@efka.gov.gr    
ΣΤΑΔΙΟΥ 31

Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων
Προϊστάμενος 
T: 2103270546
e-mail: tm.nom.syntpolypal@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31

Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας 
Προϊστάμενος
T: 2103270525
e-mail: tm.nom.syntsec@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
Υπάλληλοι
T: 2103275113        ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
T: 2103329173        ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29

Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης 
Προϊστάμενος

e-mail: tm.nom.syntasf@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
Υπάλληλοι (ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29)
T: 2103329216

Τμήμα Διαδικασίας & Δειγματοληπτικών Ελέγχων
Προϊστάμενος

T: 2103270527
e-mail: tm.diadeigm.elegxon@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
Υπάλληλοι (ΣΤΑΔΙΟΥ 31)
T: 2103270524        
Υπάλληλοι (ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29)
T: 2103329211        
T: 2103329136

Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαστικοί λειτουργοί, λοιποί λειτουργοί ειδικών Μισθολογίων και πολιτικοί υπάλληλοι
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 2103803411 
Τ: 2103275130    
e-mail: d.aapon.syntefdt@efka.gov.gr
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29

Α΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπάλληλοι Υπουργείων (εκτός Υπ. Εργασίας), Υπάλ. Βουλής, Υπαλ. Δικαστηρίων, πολιτικοί υπάλληλοι ΥΠΕΘΑ            
Προϊστάμενος     
T: 2103803411 
Τ: 2103275130    
e-mail: tm.apon.kesyntpolypal@efka.gov.gr
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29
ΚΥΡΙΑ  (ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29)
T: 2103329181
T: 2103329187
T: 2103329251
ΚΥΡΙΑ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15)
T: 2103275122        
ΕΦΑΠΑΞ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15)
T: 2103275045        
T: 2103275031        
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15)
T: 2103275164        
T: 2103275163        
T: 2103275035        
T: 2103275289        
T: 2103275162        
T: 2103275044        

Β' Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαστικοί, Καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, Πρόξενοι, Πρέσβεις            
Προϊστάμενος
T: 2103329239    
e-mail: tm.apon.kesyntdik@efka.gov.gr
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29
ΚΥΡΙΑ (ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29)
T: 2103329236        
T: 2103329134
T: 2103329229
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15)
T: 2103275218
T: 2103275292
T: 2103275117
ΕΦΑΠΑΞ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15)
T: 2103275031        

Γ' Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκπαιδευτικοί, Υπάλληλοι Υπ. Παιδείας, Υπάλληλοι ΑΕΙ-ΤΕΙ            
Προϊστάμενος     
T: 2103329243 
T: 2103275161    
e-mail: tm.apon.kesyntpaid@efka.gov.gr    
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29
ΚΥΡΙΑ  (ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29)  
T: 2103329123        
T: 2103329238
T: 2103329187
T: 2103329101
T: 2103329185
T: 2103329137
T: 2103329241
ΚΥΡΙΑ (ΣΤΑΔΙΟΥ 31)
T: 2103270560        
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15)
Τ: 2103275155
Τ: 2103275072
Τ: 2103275154
ΕΦΑΠΑΞ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15)
T: 2103275180
T: 2103275031

Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών 
Προϊστάμενος
T: 2103329107
e-mail: tm.aaponsynt.dienmet@efka.gov.gr
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29
Υπάλληλοι
T: 2103329118
T: 2103275153
T: 2103329149
T: 2103329125
T: 2103329253
T: 2103329128

Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εισηγήσεις/απόψεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Προϊστάμενος    
T: 2103329246
e-mail: tm.aaponsynt.enst@efka.gov.gr
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29
Υπάλληλοι
T: 2103329760
T: 2103329141
T: 2103329228

Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπάλληλοι Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), λοιπών λειτουργών και ειδικών κατηγοριών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 2103275077
e-mail: d.bapon.syntefdt@efka.gov.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15

Α' Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπάλληλοι Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Υπάλληλοι  Ασφαλιστικών Ταμείων (εκτός ΤΣΑΥ & ΤΥΔΚΥ), μόνιμοι ιατροί του τ. ΙΚΑ
Προϊστάμενος
T: 2103275115
e-mail: tm.apon.kesyntnpdd@efka.gov.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
Υπάλληλοι
T: 2103275280
T: 2103275095
T: 2103275241
T: 2103275078
T: 2103275177
T: 2103275287
T: 2103275275
T: 2103275179
T: 2103275171
T: 2103275111
T: 2106779820

Β' Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ιερείς, Υπάλληλοι Εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ,
Υπάλληλοι Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ΤΣΑΥ, ΤΥΔΚΥ, ΜΤΣ, ΚΕΠΕ,Υπάλληλοι & Νοσηλευτικό Προσωπικό ΝΙΜΙΤΣ
Υπάλληλοι Δημ. Βρεφοκομείων, Κέντρου Νεότητας Δ. Αθηναίων, Νοσ/μείου ""Η ΕΛΠΙΣ"" κ.λ.π.
Προϊστάμενος    
T: 2103275025
e-mail: tm.apon.kesyntekdt@efka.gov.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
Υπάλληλοι
T: 2103275264
T: 2103275172
T: 2103275092
T: 2103275052
T: 2103275303
T: 2103275307
T: 2103275302

Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών
Προϊστάμενος
    
T: 2103275077    
e-mail: tm.baponsynt.dienmet@efka.gov.gr    
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
Υπάλληλοι
T: 2103275204
T: 2103275134
T: 2103275100
T: 2103275030
T: 2103275033
T: 2103275286
T: 2103275093
T: 2103275268
T: 2103275070
T: 2103275060

Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εισηγήσεις/απόψεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Προϊστάμενος
T: 2103275229
e-mail: tm.baponsynt.enst@efka.gov.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
Υπάλληλοι
T: 2103275284

Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπάλληλοι ΟΤΑ, Υπάλληλοι Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ιατροί ΕΣΥ και Αιρετοί
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 2103270544
e-mail: d.capon.syntefdt@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31

Α' Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ-ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπάλληλοι ΟΤΑ, Δήμαρχοι, Νομάρχες, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Βουλευτές που έχουν εκλεγεί προ της 01/01/2013                
Προϊστάμενος
T: 2103270530
e-mail: tm.apon.kesyntota@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
Υπάλληλοι
T: 2103270521
T: 2103270535
T: 2103270567
T: 2103270550
T: 2103270566
T: 2103270568
T: 2103270511
T: 2103270558
T: 2103270557
T: 2103270564
T: 2103270559
T: 2103270556
T: 2103270562
T: 2103270584
T: 2103270555
T: 2103270586

Β' Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Νοσηλευτικό Προσωπικό και  Ιατροί ΕΣΥ ασφ/νοι έως 31/12/92
Προϊστάμενος
T: 2103270582
e-mail: tm.apon.kesyntiat@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
Υπάλληλοι
T: 2103270531
T: 2103270539
T: 2103270532
T: 2103270572
T: 2103270574
T: 2103270541
T: 2103270543
T: 2103270534
T: 2103270579
T: 2103270571
T: 2103270575
T: 2103270533

Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών 
Προϊστάμενος
T: 2103270504
e-mail: tm.caponsynt.dienmet@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
Υπάλληλοι
T: 2103270594
T: 2103270589
T: 2103270545
T: 2103270507
T: 2103270513
T: 2103270508
T: 2103270591
    
Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εισηγήσεις/απόψεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Προϊστάμενος
T: 2103270523
e-mail: tm.caponsynt.enst@efka.gov.gr
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
Υπάλληλοι
T: 2103270522

Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 2103275024
e-mail: d.dapon.syntefdt@efka.gov.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15

Α' Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
2103275075
e-mail: tm.apon.kesyntend@efka.gov.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
Υπάλληλοι
T: 2103275097
T: 2103275073
T: 2103275044
T: 2103275109
T: 2103275110
T: 2103275209
T: 2103275256
T: 2103275151
T: 2103275257
T: 2103275132

Β' Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχής- ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Προϊστάμενος
T: 2103275091
e-mail: tm.apon.kesyntsec@efka.gov.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
Υπάλληλοι
T: 2103275294
T: 2103275253
T: 2103275104
T: 2103275106
T: 2103275105
T: 2103275252
T: 2103275125
T: 2103275034
T: 2103275159
T: 2103275173
T: 2103275112
T: 2103275118

Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών 
Προϊστάμενος

2103275254
e-mail: tm.daponsynt.dienmet@efka.gov.gr    
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
Υπάλληλοι
T: 2103275160
T: 2103275251
T: 2103275099
T: 2103275123
T: 2103275210
T: 2103275175
T: 2103275090
T: 2103270558
ΣΤΑΔΙΟΥ 31

Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εισηγήσεις/απόψεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Προϊστάμενος
T: 2103275024
e-mail: tm.daponsynt.enst@efka.gov.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
Υπάλληλοι
T: 2103275055
T: 2103275068
T: 2103275084