Υποστήριξη Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης "ΑΤΛΑΣ"

Σχετικά με την υπηρεσία "Ψηφιακή Απονομή Σύνταξης ΑΤΛΑΣ", μπορείτε να επικοινωνείτε:

     1.Στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

     2.Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: