Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ»» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184327)

Image
""

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ»»

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5184327

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: 49.552.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΈΡΓΟΥ: 30 MHNEΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:  

  • Υποέργο 1: «Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και Αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων ‘ΑΤΛΑΣ’»
  • Υποέργο 2: «Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση του κεντρικού καταλόγου χρηστών του e-ΕΦΚΑ, την κεντρική διαχείριση των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ τα οποία αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την ασφάλεια των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ»
  • Υποέργο 3: «Προμήθεια νέου ενοποιημένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)»

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανάπτυξη του νέου ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ, μέρος της οποίας θα είναι η Αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ». 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανάπτυξη ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, και θα διασφαλίζει την ασφαλή, σταθερή, αποδοτική και αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία του Φορέα καλύπτοντας λειτουργίες ασφαλιστικής εξυπηρέτησης και όλες τις εσωτερικές λειτουργίες του e-ΕΦΚΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης