Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ ΣΤ' Πειραιώς, με έδρα το Πέραμα

 Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ ΣΤ' Πειραιώς, με έδρα το Πέραμα
Ηπείρου 69, ΤΚ 18863, Πέραμα

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 4413118, 210 4419079
e-Μmail: td.stpireas@efka.gov.gr