Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη
(οδός Πλατεία Μαρτύρων, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη)

Τηλ. επικοινωνίας: 2251041722
Τηλ. Επικοινωνίας για απονομές συντάξεων: - 2251041666
Ε-mail: td.lesvos@efka.gov.gr

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου με έδρα τη Μύρινα

Τηλ. Επικοινωνίας:   2254023134 - 2254022287
Ε-mail: apoktm.myr@efka.gov.gr