Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Κεραμεικός)

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Κεραμεικός)
Κειριαδών 4 τ.κ.11853  Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3404200, 210-3404215
e-Μail: td.cktath@efka.gov.gr