Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών τ.κ.71500 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. Επικοινωνίας : 2810303755, 2810303748
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 2810303755, 2810303748
e-mail: td.ciraklio@efka.gov.gr