Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄ Boρείου Τομέα Αθήνας, με έδρα την Κηφισιά

Τοπική  Διεύθυνση  e-ΕΦΚΑ Γ΄ Boρείου Τομέα Αθήνας, με έδρα την Κηφισιά
Λεωφ. Κηφισίας 270, ΤΚ 14563, Κηφισιά

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 6234762, 763
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα συντάξεων: 2 2106234769, 2106234716
e-mail: td.cvtath@efka.gov.gr