Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ΄ Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Πετρούπολη

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ΄ Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Πετρούπολη
Κονίτσης 47 - 49, τ.κ. 13232, Πετρούπολη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105068937
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα συντάξεων: 2105068936-2105068957
e-Mail: td.ddtath@efka.gov.gr