Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ’ Βορείου Τομέα Αθήνας με έδρα το Αμαρούσιο

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ’ Βορείου Τομέα Αθήνας με έδρα το Αμαρούσιο 
Χατζηαντωνίου 15  τ.κ. 15124  Μαρούσι

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8129228
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα συντάξεων: 210 8129264
e-Mail: td.dvtath@efka.gov.gr