Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β΄Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα

Τοπική  Διεύθυνση  e-ΕΦΚΑ Β΄Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα
Αεροδρομίου 61 Α, ΤΚ 41336, Λάρισα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2410 581138
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 2410 581144
e-mail: td.blaris@efka.gov.gr