Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β' Φθιώτιδας, με έδρα την Αταλάντη

Τοπική  Διεύθυνση  e-ΕΦΚΑ Β' Φθιώτιδας, με έδρα την Αταλάντη
Τσόντου Βάρδα 6-8, ΤΚ 35200, Αταλάντη

Τηλ. Επικοινωνίας : 2233089067 
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα συντάξεων: 2233089067
e-Μail: td.bfthiot@efka.gov.gr