Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β' Βοιωτίας, με έδρα τη Θήβα