Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β΄ Αχαΐας με έδρα την Πάτρα

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β΄ Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
Κορίνθου 331 & Γούναρη, ΤΚ 26222, Πάτρα

Τηλ. επικοινωνίας:  2610367229 - 2610367203
Τηλ. επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων:  2610321713 - 2610367222
e-Mail: td.bachaias@efka.gov.gr