Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Άρτας

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Άρτας
Περιφερειακή Οδός & Καραολή 1 τ.κ.47132, Άρτα

Τηλ. επικοινωνίας: 2681026642, 2681024868
                   Τηλ. Επικοινωνίας για απονομές συντάξεων: 2681081724, 2681081725                             Τηλ. επικοινωνίας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 2681081700, 2681081702

E-mail: td.artas@efka.gov.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
Τηλ. επικοινωνίας: 2683024837