Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Ανατολικής Αττικής με έδρα τις Αχαρνές

 Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Ανατολικής Αττικής, με έδρα τις Αχαρνές
Λ. Κύμης & Επταλόφου, τ.κ. 13677 Αχαρνές

Τηλ. Επικοινωνίας: 2102410811
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων:2102410812
e-mail: td.aanattik@efka.gov.gr