Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄Βοιωτίας, με έδρα τη Λειβαδιά

Τοπική  Διεύθυνση  e-ΕΦΚΑ Α' Βοιωτίας, με έδρα τη Λειβαδιά
Αισχύλου & Οδυσσέως τ.κ.32131 Λειβαδιά

Τηλ. Επικοινωνίας : 2261028448
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 2261022984
e-mail: td.avoiot@efka.gov.gr