Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη
2ο χιλ Τρίπολης-Σπάρτης, TK 22132

Τηλ. επικοινωνίας: 2710-391900, 2710-391956
Τηλ. επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 2710-391911, 2710-391980
e-mail: td.ark@efka.gov.gr