Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης

Τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα επικουρικής σύνταξης είναι διαθέσιμα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανάλογα με το μήνα αναφοράς τους, ως εξής:

  • Για τους μήνες από 6ο/2020 και εφεξής, για ενημερωτικά τ.ΕΤΕΑΜ και τομέων τ.ΕΤΕΑΕΠ πατήστε εδώ
  • Για τους μήνες έως 5ο/2020, για ενημερωτικά τομέων τ.ΕΤΕΑΕΠ πατήστε εδώ
  • Για τους μήνες από 9ο/2016 έως 5ο/2020 για ενημερωτικά τ.ΕΤΕΑΜ πατήστε εδώ και για τους μήνες έως και 8ο/2016 πατήστε εδώ