Πληροφορίες για τα cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Σύμφωνα με το Ν.3471/2006, η εγκατάσταση των cookies επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη  συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Ως εξαίρεση στη γενική υποχρέωση περιλαμβάνονται τα cookies που θεωρούνται  τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Ο e-ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

Κατηγορία Όνομα cookie Χρήση cookie
Απαραίτητο
λειτουργικότητας
JSESSIONID
PHPSESSID
<όνομα εφαρμογής>SessionID
Για την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ
Απαραίτητο
λειτουργικότητας
cookie-agreed Για την απομνημόνευση της επιλογής σας, ως προς την χρήση προαιρετικών cookies.
Προαιρετικό _gid
_ga
_gat
Για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου www.efka.gov.gr, με χρήση του Google Analytics.
Τα συγκεκριμένα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα cookies δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου και για τη εγκατάστασή τους απαιτείται η συγκατάθεσή σας, πατώντας το κουμπί «Αποδοχή».

Ημερομηνία ενημέρωσης: 04/05/2020