ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 4 τ.κ. 41 334, ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2410563181, 2410563183
E-mail: pysy.thessalias@efka.gov.gr