ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 τ.κ. 45221, Ιωαννινα


Τηλ. Επικοινωνίας: 26510 34984
Ε-mail: pysy.hpeirou@efka.gov.gr