ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175, TK 26 223, Πάτρα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 630901
e-Mail: pysy.delladas@efka.gov.gr