ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Πλατεία Μαρτύρων τ.κ. 81100, Μυτιλήνη

E-mail: pysy.vaigaiou@efka.gov.gr