ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Κέκροπος 6 - 8 / 185 31 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Τηλ: 210-4226884  Fax: 210-4111779
Ε-mail: peiraias@keao.gov.gr
 
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών
  T: 210-4174129
  T: 210-4226884
  T: 210-4175531
 • Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών
  T: 210-4128821
  T: 210-4226166
 • Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών
  T: 210-4125952
  T: 210-4128820
  T: 210-4120077
 • Τμήμα Διαχείρισης Ποινικής Διαδικασίας
  T: 210-4174130
 • Τμήμα Οικονομικού και Γραμματείας
  T: 210-4226195