ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΚΡΗΤΗΣ
3ο χιλ. Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών 71 500 - Εσταυρωμένος, Ηράκλειο
Ε-mail: irakleio@keao.gov.gr


ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Εντός των ορίων της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
T: 2810-303669

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
e-mail: irakleio@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ρύθμιση οφειλών, άρση κατασχέσεων, έκδοση γραμματίων, η διαχείριση των δαπανών, η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2810-303668
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2810-303695
Τ: 2810-303671

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: irakleio@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή έως 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2810-303666
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2810-303665
Τ: 2810-303676

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
e-mail: irakleio@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ, καθώς και η παρακολούθηση και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των οφειλετών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2810-303692
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2810-303698
Τ: 2810-303664

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ ΧΑΝΙΩΝ
Λ. Καραμανλή 99, Χανιά
e-mail: chania@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 28210-24581
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 28210-24581
Τ: 28210-24579
Τ: 28210-24580