ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Κτίριο Γ2, PORTO CENTER - Περιοχή Σφαγεία, 26ης Οκτωβρίου 90 και Μινωταύρου 1, ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη
e-mail: thessaloniki@keao.gov.gr
 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας      

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τ: 2314436190

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: thessaloniki@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ρύθμιση οφειλών, άρση κατασχέσεων, έκδοση γραμματίων
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2314436110
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Τ: 2314436120
Τ: 2314436118
Τ: 2314436115
Τ: 2314436111
Τ: 2314436114
Τ: 2314436112
Τ: 2314436116
Τ: 2314436113
Τ: 2314436119
Τ: 2314436117

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    
e-mail: tm.thess_grammateia@keao.gov.gr 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
η διαχείριση των δαπανών, η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2314436130   
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Τ: 2314436135
Τ: 2314436136
Τ: 2314436131
Τ: 2314436134
Τ: 2314436133
Τ: 2314436132

TMHMA A' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: thessaloniki@keao.gov.gr 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή έως 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2314436140
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2314436141
Τ: 2314436145
Τ: 2314436142
Τ: 2314436147
Τ: 2314436144
Τ: 2314436143
Τ: 2314436146

TMHMA Β' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: thessaloniki@keao.gov.gr 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή έως 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2314436150
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2314436161
Τ: 2314436154
Τ: 2314436152
Τ: 2314436151
Τ: 2314436153
Τ: 2314436158
Τ: 2314436160
Τ: 2314436155
Τ: 2314436159
Τ: 2314436157
Τ: 2314436156

TMHMA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: thessaloniki@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2314436180
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Τ: 2314436181
Τ: 2314436182
Τ: 2314436172
Τ: 2314436183
Τ: 2314436186
Τ: 2314436174
Τ: 2314436173
Τ: 2314436187
Τ: 2314436189
Τ: 2314436188
Τ: 2314436184
Τ: 2314436185
Τ: 2314436171

TMHMA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
e-mail: thessaloniki@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
η παρακολούθηση και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των οφειλετών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2314436170
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2314436167
Τ: 2314436166