ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Φιλικής Εταιρείας 15Α και Λουκη Ακρίτα, Ιωάννινα 
e-mail: ioanina@keao.gov.gr  
 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Εντός των ορίων των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
T: 2651054006    
e-mail: ioanina@keao.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ρύθμιση οφειλών, άρση κατασχέσεων, έκδοση γραμματίων, η διαχείριση των δαπανών, η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 2651054016
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
T: 2651054001

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
e-mail:  ioanina@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ, καθώς και η παρακολούθηση και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των οφειλετών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 2651038850     
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
T: 2651054005     
T: 2651054006     
T: 2651054007     

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ     
e-mail: ioanina@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή έως 200.000 ευρώ      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2651038850
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2651054005

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΟΥΦΗ ΣΤΟΑ, 50132 ΚΟΖΑΝΗ      
e-mail: kozani@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 2461055862
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
T: 2461055835     
T: 2461055848     
T: 2461055866     
T: 2461055869     
T: 2461055880