ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δημ. Γούναρη & Κορίνθου 331, ΤΚ 26222, Πάτρα 
e-mail: patra@keao.gov.gr

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Λευκάδας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2610323410

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
e-mail: tm.grammateia_patra@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
η διαχείριση των δαπανών, η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 2610340436

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: tm.dept.service_patra@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ρύθμιση οφειλών, άρση κατασχέσεων, έκδοση γραμματίων
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 2610330765
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
T: 2610367225

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
e-mail: tm.dept_patra@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή έως 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 2610367213
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
T: 2610367221
T: 2610367227
T: 2610315244

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
e-mail: tm.mega_ofei.patra@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ, καθώς και η παρακολούθηση και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των οφειλετών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 2610317504
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
T: 2610367226