Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής

Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής
Αγίου Κωνσταντίνου 16, ΤΚ 10431, Αθήνα,

Τηλ.επικοινωνίας: 2105225281- 2105202784 
E-mail:a.athinas@keao.gov.gr