ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου ΤΚ 69100 Κομοτηνή
e-mail: komotini@keao.gov.gr
τηλ. επικ.: 25310-71858

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τ: 2531071858

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
e-mail: tm.grammateia_komotini@keao.gov.gr 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ρύθμιση οφειλών, άρση κατασχέσεων, έκδοση γραμματίων, η διαχείριση των δαπανών, η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2531083070
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Τ: 2531083065
Τ: 2531083066 
Τ: 2531083067

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
e-mail: tm.mega_ofei.komotini@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ, η παρακολούθηση και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των οφειλετών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2531083071
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2531083082
Τ: 2531083083

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για οφειλή έως 200.000 ευρώ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2531083080
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Τ: 2531083068
Τ: 2531083069

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ με έδρα την Καβάλα
Φιλικής Εταιρείας 6 , 65403, Καβάλα
Τ: 2510-450583
e-mail: kavala@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Θάσου και Δράμας
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ: 2510-450584
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ: 2510-450582
Τ: 2510-450552
Τ: 2510-450554
Τ: 2510-450587
Τ: 2510-450595
Τ: 2510-230211