Οργανικές δομές Νοτίου Αιγαίου

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088380/2241088384
2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088337/2241088393
3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.asint.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088364/2241088360
4. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088365/2241088355
5.ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.adodek@efka.gov.gr τηλέφωνα: 2241088383/2241088323

ΓΚΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΚΑΡΠΑΘΟΣ)
karpathos@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2245022296

ΓΚΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ)
archaggelos@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2244360247

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  (ΚΑΛΥΜΝΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ : tm.dioikasf.td.bdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2243028686
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ:  tm.mitr.td.bdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2243023662
3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.bdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2243050894

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΡΟΥ (ΛΕΡΟΣ)
apoktm.leros@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2247028247 /2247028245

ΓΚΑ ΠΑΤΜΟΥ (ΠΑΤΜΟΣ)
patmos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2247031796

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ : tm.dioikasf.td.cdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2242047302/2242047324
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ:  tm.mitr.td.cdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2242047305/2242047321
3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.cdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2242047328/2242047308

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.akiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2281080081
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.akiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2281080051/2281088203
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.akiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2281080005
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sint.td.akiklades@efka.gov.gr   tm.par.td.akiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2281077831/2281083531

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΜΥΚΟΝΟΣ)
apoktm.myk@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2289022328

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝΟΥ (ΤΗΝΟΣ)
apoktm.tinos@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2283022270/2283025842

Γ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΝΑΞΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ: tm.esodmitr.c.misth.kiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2285026398/2285026075
2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: tm.sintpar.c.misth.kiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2285026794/2285026530
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: c.misth.kiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2285026530/2285026564

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥ (ΠΑΡΟΣ)
paros@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2284021339/2284028526

Β ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΘΗΡΑ)
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ: tm.esodmitr.b.misth.kiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2286027427/2286027422/2286027425
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΓΡΑΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sintpar.b.misth.kiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2286027429/2286027423