eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Μητρώο Εργοδοτών

1Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής μου στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ;

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής υποχρεούται να απογράφεται στο  Μητρώο Εργοδοτών  ΕΦΚΑ.

2Που θα πρέπει να απευθυνθώ για να απογραφώ στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ ;

Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του.

Αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες εγκαταστάσεις (παραρτήματα) εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα του, στις οποίες απασχολεί προσωπικό, υποχρεούται να τις δηλώσει στο Υποκατάστημα της έδρας του.

3Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την απογραφή μου στο Μητρώο εργοδοτών;

α) Για Φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ. (ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του) και της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εργοδότη.
β) Για μη Φυσικό Πρόσωπο : φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ. (ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του) και των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των προσώπων που διοικούν/ εκπροσωπούν την επιχείρηση.
Επιπλέον, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης απαιτούνται :
 • Για Ο.Ε. και Ε.Ε. : φωτοαντίγραφα του εταιρικού, που κατατέθηκε στο οικείο Πρωτοδικείο.
 • Για Ε.Π.Ε. : φωτοαντίγραφα καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).
 • Για Α.Ε. : φωτοαντίγραφα καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή της ανακοίνωσης καταχώρησης, στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
 • Σε περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να κατατίθεται και φωτοαντίγραφο της ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αφορά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή την αντικατάσταση μέλους του, αντιστοίχως ή το σχετικό Φ.Ε.Κ. αν έχει γίνει η δημοσίευση.

 • Για Κοινοπραξία : φωτοαντίγραφο του συστατικού εγγράφου της κοινοπραξίας που κατατέθηκε στην οικεία Δ.Ο.Υ. (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).
γ) Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων (ταξί, φορτηγά, λεωφορεία) : φωτοαντίγραφα της ειδικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ιδιοκτήτη και της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ.
δ) Για διαχείριση πολυκατοικίας : φωτοαντίγραφα των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων του διαχειριστή και όλων των συνιδιοκτητών.

4Ποιο είναι το αρμόδιο Υποκ/μα για απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου;

Αρμόδιο Υποκ/μα για απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου είναι το  Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ του τόπου εκτέλεσης εργασιών του έργου. Αν πρόκειται για δημόσιο έργο το οποίο εκτελείται σε περισσότερες από μια περιοχές τότε αρμόδιο Υποκ/μα είναι το Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ της έδρας του αναδόχου.

5Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις διπλούν.
 2. Συμπληρωμένος Πίνακας 1,2,3 (ανάλογα με το είδος του έργου) εις διπλούν.
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας.
 4. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου.
 5. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας Υπευθύνων.
 6. Επιπλέον για μη Φυσικό πρόσωπο (κύριος ή εργολάβος που κατασκευάζει με το σύστημα της αντιπαροχής) απαιτείται:
  • Για Ο.Ε., Ε.Ε. φωτοαντίγραφο εταιρικού.
  • Για Ε.Π.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).
  • Για Α.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο μητρώο (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της Α.Ε. για την σύσταση της εταιρείας. Επίσης την έγκριση του καταστατικού της και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στην σύνθεση του Δ.Σ. της Α.Ε., Φ.Ε.Κ. για την σύνθεση του νέου Δ.Σ. ή φωτοαντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. μέχρι της σχετικής δημοσίευσης.
  • Για κοινοπραξία, το συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).

6: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για απογραφή ιδιωτικού τεχνικού έργου;

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Προϋπολογισμός του έργου(αν έχει συνταχθεί) ή Τεχνική Περιγραφή.
 2. Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ κυρίου του έργου και εργολάβου.
 3. Τίτλοι Ιδιοκτησίας.
 4. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας Υπευθύνων.
 5. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του φυσικού ή Νομικού Προσώπου.
 6. Επιπλέον για μη Φυσικό Πρόσωπο (κύριος ή εργολάβος) απαιτείται:
  • Για Ο.Ε., Ε.Ε., φωτοαντίγραφο εταιρικού.
  • Για Ε.Π.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).
  • Για Α.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο μητρώο (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της Α.Ε. για τη σύσταση της εταιρείας. Επίσης την έγκριση του καταστατικού της και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. της Α.Ε., Φ.Ε.Κ. για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. ή φωτοαντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. μέχρι της σχετικής δημοσίευσης.
  • Για κοινοπραξία το συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).

7Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για απογραφή δημοσίου οικοδομοτεχνικού έργου:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 1. Προϋπολογισμός Μελέτης ή προσφοράς του έργου.
 2. Τεχνική περιγραφή.
 3. Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου/εργολάβου.
 4. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας υπευθύνων.
 5. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του φυσικού ή νομικού προσώπου.
 6. Επιπλέον για μη φυσικό πρόσωπο (ανάδοχος/εργολάβος) απαιτείται:
  1. Για Ο.Ε., Ε.Ε. φωτοαντίγραφο εταιρικού.
  2. Για Ε.Π.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).
  3. Για Α.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ. ( περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο μητρώο (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της Α.Ε. για την σύσταση της εταιρείας και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στην σύνθεση του Δ.Σ. της Α.Ε., Φ.Ε.Κ. για την σύνθεση του νέου Δ.Σ. ή φωτοαντίγραφο πρακτικών Δ.Σ., μέχρι της σχετικής δημοσίευσης.
  4. Για κοινοπραξία, το συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).

8Πως θα κάνω μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο Εργοδοτών;

Οι απογεγραμμένοι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή στα στοιχεία  που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών στο Υποκ/μα Μισθωτών όπου είναι απογεγραμμένοι.