Ασφάλιση & Εισφορές για Επικουρική Σύνταξη και Πρόνοια, Ιδιωτικού Τομέα (Συχ. Ερ./ Απ.)

1Τι αλλάζει στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης των μη μισθωτών ασφαλισμένων;

Από 1.1.2020, αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από τον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό και θεσπίζεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

2Είναι ίδιες οι κατηγορίες εισφορών και για τους δύο Κλάδους (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης - Κλάδος Εφάπαξ Παροχών);    

Όχι. Προβλέπονται τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις εισφορές ανά ασφαλιστική κατηγορία στους ιστότοπους του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr και www.eteaep.gov.gr).

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

3Πρέπει να επιλέξω ασφαλιστική κατηγορία;

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο. Η αίτηση επιλογής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στους ιστότοπους του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr και www.eteaep.gov.gr).
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

4Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική;    

Ναι. Η κατάταξή σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

5Επιλέγω ασφαλιστική κατηγορία για όλο το έτος; 

Για το χρονικό διάστημα από 1/2020 έως 6/2020 κατατάσσεστε υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία ενώ η επιλογή με ηλεκτρονική αίτηση ισχύει από τον Ιούλιο 2020.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

6Έχω προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας;

Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να υποβληθεί έως και την Παρασκευή 24.7.2020.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

7Εάν παρέλθει η προθεσμία υποβολής αίτησης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και δεν έχω επιλέξει, τι γίνεται;  

Αν παρέλθει η προθεσμία και δεν έχετε υποβάλλει αίτηση επιλογής κατηγορίας θα καταταχθείτε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

8Μπορώ να αλλάξω ασφαλιστική κατηγορία;

Ναι. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί έως τις 24.7.2020. Μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε την αρχική σας επιλογή, υποβάλλοντας νέα αίτηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας μπορείτε να επιλέξετε την κατάταξή σας σε ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία, η οποία θα ενεργοποιηθεί από την 1η του επόμενου έτους.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

9Ασκώ πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες (ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος), τι εισφορές επικουρικής και πρόνοιας θα πληρώσω;

Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά για κάθε Κλάδο. Η κατάταξη γίνεται σε μία εκ των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

10Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος και παράλληλα μισθωτός, τι εισφορές επικουρικής και πρόνοιας θα καταβάλω;

Στις περιπτώσεις παράλληλης μη μισθωτής δραστηριότητας με μισθωτή απασχόληση το ποσό εισφοράς για όλες τις δραστηριότητες δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της πρώτης (1ης) ασφαλιστικής κατηγορίας για κάθε Κλάδο. Λαμβάνεται υπόψη το ποσό εισφοράς από την μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από την πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη της πρώτης (1ης) κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά κλάδου.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

11Ασκώ πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες (ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος) και παράλληλα είμαι μισθωτός, τι εισφορές θα πληρώσω;

Εάν ασκείτε πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες και παράλληλα είστε μισθωτός, το ποσό εισφοράς για όλες τις δραστηριότητες δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κάθε Κλάδο. Λαμβάνεται υπόψη το ποσό εισφοράς από την μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, διαφορά από την πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη της πρώτης (1ης) κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

12Είμαι δικηγόρος, τα γραμμάτια προείσπραξης συμψηφίζονται με τις εισφορές μου;

Ναι, τα ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές σας εισφορές.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

13Τι αλλάζει στις εισφορές μου για την Επικουρική Ασφάλιση/ή και Εφάπαξ Παροχή από 1/7/2020;

Από 1.7.2020, οι εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών συνεισπράττονται με τις εισφορές Κύριας Ασφάλισης. με την έκδοση ενιαίου ειδοποιητηρίου. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

14Πώς θα καταβάλλω τις ασφαλιστικές μου εισφορές για Επικουρική Ασφάλιση ή/και Εφάπαξ Παροχή;

Ασφαλιστικές εισφορές 7/2020 και εφεξής καταβάλλονται με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής του e-ΕΦΚΑ, που αναγράφεται στο ενιαίο ειδοποιητήριο εισφορών.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

15Πως πληρώνονται οι εισφορές έως 30.06.2020;    

Για την εξόφληση εισφορών π. ΕΤΕΑΕΠ έως 30.6.2020, θα χρησιμοποιείται ο παλαιός κωδικός πληρωμής εισφορών π. ΕΤΕΑΕΠ.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

16Πως θα ενημερώνομαι για τις ασφαλιστικές μου εισφορές για την Επικουρική Ασφάλιση/ή και Εφάπαξ Παροχή;

"Για τις ασφαλιστικές σας εισφορές από 1.7.2020 και εφεξής, θα ενημερώνεστε αποκλειστικά από τον ατομικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Για χρονικό διάστημα έως 30.6.2020 θα συνεχίσετε να ενημερώνεστε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του π. ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr)."
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)