Επίδομα Εργατικού Ατυχήματος - Γενικές Ερωτήσεις - ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1Τι είναι το επίδομα εργατικού ατυχήματος;

Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί εργατικό ατύχημα στους μη μισθωτούς σε πρόσκαιρη ανικανότητα  άσκησης του επαγγέλματος, που οφείλεται σε βίαιο συμβάν συνέπεια της εργασίας  ή εξ αφορμής αυτής. Το επίδομα  καταβάλλεται στον παθόντα, ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του  εξακολουθεί να λειτουργεί.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

2Ποιοι δικαιούνται επίδομα εργατικού ατυχήματος;

Οι  μη μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ .

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

3Είμαι ασφαλισμένος του τ. ΟΑΕΕ, πόσος χρόνος ασφάλισης απαιτείται για να δικαιωθώ  επίδομα ατυχήματος;

Για την χορήγηση επιδόματος  ατυχήματος  δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις, αρκεί η ασφάλιση στα μητρώα του Οργανισμού  κατά την ημέρα του ατυχήματος.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

4Πόσες ημέρες επιδότησης δικαιούμαι ετησίως;

Το επίδομα  ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος να ασκήσει το επάγγελμά του  από την υγειονομική επιτροπή και μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατ’ ανώτατο όριο (έως  120 μέρες).

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

5Ποια η διαδικασία για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος;

Οι ασφαλισμένοι μετά τη διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα και εφόσον είναι κάτοχοι κωδικών Taxis-Net μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες του Εγχειριδίου Χρήσης που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ.
https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

Οδηγίες Χρήσης για τον ασφαλισμένο
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-11/epid-asth-manual-asf-18112022_0.pdf

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

6Πόση προθεσμία έχω για καταθέσω  αίτηση   στην ηλεκτρονική εφαρμογή  για χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Η  αίτηση χορήγησης  του ατυχήματος  είναι εμπρόθεσμη  εάν υποβληθεί εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης στο σύστημα ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

7Ποιοι γιατροί διαπιστώνουν ανικανότητα για εργασία ; 

Οι γιατροί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

8Ο ιδιώτης γιατρός μου  χορήγησε αναρρωτική άδεια ένεκα ατυχήματος  με χειρόγραφη γνωμάτευση. Υπάρχει πρόβλημα για τη χορήγηση  επιδόματος εργατικού ατυχήματος;

Γίνονται δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις– γνωματεύσεις οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής  Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).   Χειρόγραφες γνωματεύσεις γίνονται προσωρινά δεκτές μόνο από Κρατικά Νοσοκομεία.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

9Πότε λήγει η ανικανότητα για εργασία;

Η ανικανότητα για εργασία λήγει την ημέρα που ορίστηκε από το Αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο αρχικά ή μετά από παράταση ή με την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου επιδότησης ( 120 ημερών) ή αμέσως μόλις ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή με την διακοπή άσκησης εμπορίας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

10Πως μπορώ να πληροφορηθεί για την πορεία της αίτησής μου;

Για τη πορεία της αίτησής σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ στην οποία έχετε υποβάλει την αίτησή σας. 

Αναζητήστε τα τηλέφωνα της Τοπικής Διεύθυνσης που υποβάλατε το αίτημα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el/phone/book/66

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)