Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων λόγω covid 19

1Ποιοι δικαιούνται Ειδική Άδεια COVID-19;

Βάσει του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19  οι οποίοι δεν μπορούν να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό covid 19  παρατείνεται έως και την 30/6/2023. 
 

(Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2023)

2Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να υποβάλλω την αίτηση για Ειδική Άδεια COVID-19

Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία νόσησης με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

 

(Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2023)

3Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση;

Για να αιτηθείτε την Ειδική άδεια ασθενείας λόγω Covid -19 εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/epidoma.

(Επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθενείας -> Αιτήσεις ειδικής άδειας Covid-19) 

 

(Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2023)

4Πού μπορώ να βρώ οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma
 

(Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2023)

5Νόσησε το παιδί μου και  θέλω να υποβάλλω αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για ειδική άδεια COVID-19

Η Ειδική άδεια COVID-19 αφορά μόνο τους άμεσα ασφαλισμένους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Βάσει του άρθρου 61 του ν.4886/2022 η άδεια διευκόλυνσης για γονείς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από το κορωνοϊο COVID-19 δεν χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ.

(Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2023)