Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ 2023

1Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συμμετέχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες προκύπτουν από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων τους.

Ειδικότερα δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Οι ενεργοί ασφαλισμένοι των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ), ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου.
     
  • Οι συνταξιούχοι των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ), ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου.

Αν είστε ασφαλισμένος ή συνταξιούχος πρώην φορέα, που ΔΕΝ αναφέρεται σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν όμως δικαίωμα της παροχής δια του προγράμματος κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ (π.ΟΑΕΔ).

Προσοχή! Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ είναι τόσο ο γονέας, όσο και το παιδί να έχουν ασφαλιστική ικανότητα και να μην κάνουν χρήση ανάλογης παροχής από άλλον φορέα κατά το 2023.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

2Δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Δυστυχώς όχι.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/2016) και καθώς δεν έχει εκδοθεί ενιαίος Κανονισμός Παροχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσόμενων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο να έχουν μόνο οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι για τους οποίους υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων τους.

Συνεπώς αν δεν είστε ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ενός από τους φορείς, που αναφέραμε στην προηγούμενη ερώτηση, δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι βάσει των καταστατικών τους διατάξεων οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, αν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν δικαίωμα της παροχής, εφόσον δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ (π.ΟΑΕΔ).

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

3Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων;

Όχι.

Οι δικαιούχοι, που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και αποκλείστηκαν κατά την εφαρμογή των οικονομικών κριτηρίων, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. 

Επίσης, οι δικαιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ένστασης για επιλογή συγκεκριμένης κατασκηνωτικής επιχείρησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

4Μπορεί τελικά να μην πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα κατασκηνώσεων;

Τυπικά ναι, αλλά είναι μάλλον απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρήσουν απαρέγκλιτα τους όρους των δημόσιων αρχών για την προστασία της υγείας των κατασκηνωτών, γεγονός που πιθανόν να περιορίσει τις προσφερόμενες θέσεις.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

5Ποιος εκ των γονέων μπορεί να κάνει την αίτηση;

Την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς, εφόσον οι διατάξεις του Φορέα ασφάλισής του δίνουν δικαίωμα συμμετοχής, ανεξάρτητα εάν το παιδί έχει καταχωρηθεί στον άλλο γονέα.

Στην αρχική σελίδα, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ του άλλου γονέα, ειδικά στην περίπτωση που τα παιδιά έχουν καταχωρηθεί για ασφαλιστική ικανότητα στον άλλο γονέα.

Προσοχή! Εάν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προέρχεται και από τους δύο γονείς, το παιδί μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά, συνεπώς η αίτηση συμμετοχής θα υποβληθεί μόνο από τον ένα γονέα.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

6Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα μιας οικογένειας με ανήλικα παιδιά, που να επιτρέπει τη συμμετοχή τους στην κατασκήνωση;

Δεν υπάρχει κάποιο ύψος εισοδήματος το οποίο να αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ.

Όμως οι αιτήσεις μοριοδοτούνται με βάση το ετήσιο εισόδημα και το πλήθος των ανήλικων παιδιών της οικογένειας και αυτές που συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια επιλέγονται κατά προτεραιότητα έναντι εκείνων με λιγότερα μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξτε στην απόφαση Διοικητικού. Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ αρ. 158/14ης Συν./06.04.2023 (ΑΔΑ: ΨΟ6Υ46ΜΑΠΣ-ΩΣΨ)

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

7Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Κατά τη υποβολή και επεξεργασία της αίτησης συμμετοχής πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ώστε να χρειαστεί η αποστολή πρόσθετων δικαιολογητικών για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή. 

Αν κατά την διάρκεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων (π.χ. κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας) προκύψουν εκκρεμότητες τότε μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε με μηνύματα, τα οποία εμφανίζονται όταν κάνετε προβολή της αίτησης μέσα στην πλατφόρμα. 

Σε επόμενη ενότητα μπορείτε να δείτε τι εκκρεμότητες μπορεί να εμφανιστούν κατά την επεξεργασία μιας αίτησης καθώς και τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για την αντιμετώπισή τους. 

Μπορείτε να επισκέπτεστε την πλατφόρμα των κατασκηνώσεων για να ελέγξετε την κατάσταση των αιτήσεών σας ανά πάσα στιγμή. 

Επισημαίνεται ότι για τυχόν άλλα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση, θα πρέπει να ενημερωθείτε από την κατασκήνωση.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

8Πρέπει να πληρώσω επιπλέον ποσό στην κατασκήνωση για την συμμετοχή του παιδιού μου;

Ο e-ΕΦΚΑ καλύπτει όλο το κόστος για την φιλοξενία του παιδιού και απαγορεύεται να ζητήσει η κατασκήνωση πρόσθετη αμοιβή από το γονέα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

1Πώς έχω πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις;

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ είναι προσβάσιμη από δύο σημεία:

Επισημαίνεται ότι για την σύνδεση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS.

Σημειώστε ότι οι παραπάνω σελίδες, εκτός από σημεία εισόδου στην πλατφόρμα περιέχουν και τα ακόλουθα:

  • Λίστα με τις κατασκηνώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τις ημερομηνίες των περιόδων και το πλήθος των θέσεων, τις οποίες έχουν προσφέρει.
  • Οδηγίες χρήσης για την πλατφόρμα.
  • Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα (αυτό το έγγραφο).
  • Σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ticketing.1555.gov.gr, στην οποία μπορείτε να υποβάλετε αιτήματα υποστήριξης. Δείτε την παράγραφο «Το πρόβλημα παραμένει. Τι μπορώ να κάνω;» στο τέλος του εγγράφου για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

2Είμαι γονέας δύο (τριών κλπ) παιδιών. Πρέπει να κάνω μία αίτηση ή δύο (τρεις κλπ);

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν για κάθε παιδί ξεχωριστά.

Κάποια στοιχεία (π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας) θα χρειαστεί να τα συμπληρώσετε μόνο μία φορά.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

3Δε βρέθηκαν προστατευόμενα ανήλικα τέκνα μου, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτών. Τι πρέπει να κάνω;

Ίσως υπήρξε πρόβλημα στην επικοινωνία με το Μητρώο Πολιτών ή τα στοιχεία του δεν είναι ενημερωμένα.
Σε κάθε περίπτωση εσείς μπορείτε να συνεχίσετε δηλώνοντας το πλήθος των ανήλικων τέκνων σας στο σχετικό πεδίο στο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης.

Ολοκληρώστε την υποβολή των αιτήσεων σας κανονικά και την συνέχεια στείλτε στο summer_camp_docs@efka.gov.gr, ένα αντίγραφο της οικογενειακής σας μερίδας, όπου να φαίνονται τα παιδιά σας.

Δείτε την παράγραφο «Το πρόβλημα παραμένει. Τι μπορώ να κάνω;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

4Γιατί η «Κατασκήνωση Χ», δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κατασκηνώσεων;

Αυτό μπορεί να συμβεί, είτε διότι η κατασκήνωση δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, είτε γιατί δεν προσέφερε θέσεις για την συγκεκριμένη κατασκηνωτική περίοδο που σας ενδιαφέρει.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του φετινού κατασκηνωτικού προγράμματος του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/camping), όπου θα βρείτε ένα αρχείο pdf με τις κατασκηνώσεις, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στην λίστα αυτή αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου (προσοχή: διαφοροποιούνται ανά κατασκήνωση), καθώς και το πλήθος των θέσεων που έχει προσφέρει η κάθε κατασκήνωση ανά κατασκηνωτική περίοδο.

Την λίστα θα βρείτε επίσης στην σχετική σελίδα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ στο gov.gr, στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

5Αδυνατώ να υποβάλλω την αίτηση διότι εμφανίζεται το μήνυμα «Συνέβη κρίσιμο σφάλμα». Τι πρέπει να κάνω;

Είναι πιθανό ότι το σφάλμα προέρχεται από την υπερφόρτωση του συστήματος.

Καταρχήν δοκιμάστε να κάνετε την αίτηση αργότερα ή/και να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο browser. Αν όμως το πρόβλημα παραμένει, πρέπει να υποβάλετε στην πλατφόρμα ticketing.1555.gov.gr ένα αίτημα υποστήριξης με όλα τα στοιχεία της αίτησης που αποτυγχάνετε να υποβάλετε.

Δείτε την παράγραφο «Το πρόβλημα παραμένει. Τι μπορώ να κάνω;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

Μηνύματα σχετικά με εκκρεμότητες

Κατά την υποβολή μιας αίτησης γίνεται μια σειρά από ελέγχους στα στοιχεία της. Επειδή κάποιοι από τους ελέγχους εξαρτώνται από την επικοινωνία με άλλα πληροφοριακά συστήματα, η ολοκλήρωσή τους μπορεί να καθυστερήσει ή και να αποτύχει. Αυτό δεν θα σας εμποδίσει από το να υποβάλλετε την αίτηση, θα έχει όμως ως συνέπεια η αίτησή σας να μείνει σε εκκρεμότητα μέχρι να ολοκληρωθούν.

Οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εκκρεμότητα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας κατά την προβολή της αίτησης στην πλατφόρμα.

Στην ενότητα αυτή εξηγούμε τι σημαίνει κάθε μήνυμα που αναφέρεται σε κάποια εκκρεμότητα, αν πρόκειται για κάποιο πρόβλημα για το οποίο χρειάζεται να κάνετε κάτι και τι είναι αυτό.

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται απλώς να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Μπορείτε να επισκέπτεστε την πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε την κατάσταση των αιτήσεών σας.

1Τι σημαίνει το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας (γονέα)» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Το παραπάνω μήνυμα σημαίνει ότι ο γονέας, που υποβάλλει την αίτηση (δηλαδή εσείς), δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα, ανεξάρτητα από το φορέα προέλευσής της. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελέγξετε γιατί δεν έχετε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και να διορθώσετε το όποιο πρόβλημα υπάρχει, προκειμένου να αποκατασταθεί. 

Εφόσον η ασφαλιστική σας ικανότητα αποκατασταθεί, η κατάσταση της αίτησης θα ενημερωθεί στον επόμενο επαναληπτικό έλεγχο που θα κάνουμε. Αν όμως το πρόβλημα παραμένει, πρέπει να υποβάλετε στην πλατφόρμα ticketing.1555.gov.gr ένα αίτημα υποστήριξης με τα στοιχεία της αίτησης και αποδεικτικό της ασφαλιστικής σας ικανότητας.

Δείτε την παράγραφο «Το πρόβλημα παραμένει. Τι μπορώ να κάνω;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

2Τι σημαίνει το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας (παιδιού)» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Το παραπάνω μήνυμα σημαίνει ότι το παιδί για το οποίο έχετε υποβάλλει την αίτηση δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα.
Αν η ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού δεν προέρχεται από εσάς αλλά από τον άλλο γονέα του, τότε θα πρέπει να ελέγξετε αν έχετε συμπληρώσει σωστά τον ΑΜΚΑ του άλλου γονέα. 

Εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λάθος ή μη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του άλλου γονέα, θα πρέπει να ελέγξετε γιατί δεν έχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα το παιδί σας και να διορθώσετε το όποιο πρόβλημα υπάρχει, προκειμένου να αποκατασταθεί.

Εφόσον η ασφαλιστική ικανότητα το παιδιού σας αποκατασταθεί, η κατάσταση της αίτησης θα ενημερωθεί στον επόμενο επαναληπτικό έλεγχο που θα κάνουμε. Αν όμως το πρόβλημα παραμένει, πρέπει να υποβάλετε στην πλατφόρμα ticketing.1555.gov.gr ένα αίτημα υποστήριξης με τα στοιχεία της αίτησης και αποδεικτικό της ασφαλιστικής ικανότητας του παιδιού.

Δείτε την παράγραφο «Το πρόβλημα παραμένει. Τι μπορώ να κάνω;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

3Τι σημαίνει το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Φορέα Συμμετοχής» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ έχουν δικαίωμα συμμετοχής συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Φορέα. Το παραπάνω μήνυμα σημαίνει ότι ο γονέας, που υποβάλλει την αίτηση (δηλαδή εσείς), έχει μεν ασφαλιστική ικανότητα, όμως αυτή δεν προέρχεται από κάποιον από τους
π.Φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Εάν είστε ασφαλισμένος του ΤΑΞΥ, του ΤΑΠΕ Μετάλλου ή του ΤΥΔΚΥ δείτε τις αμέσως επόμενες συχνές ερωτήσεις για τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνετε, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα.

Αν πιστεύετε ότι ο π.Φορέας από τον οποίο προκύπτει η ασφαλιστική σας ικανότητα είναι λάθος και στην πραγματικότητα η ασφαλιστική σας ικανότητα θα έπρεπε να προκύπτει από φορέα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να ελέγξετε γιατί συμβαίνει αυτό και να διορθώσετε το όποιο πρόβλημα υπάρχει, προκειμένου να αποκατασταθεί. 

Εφόσον θεωρείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλετε στην πλατφόρμα ticketing.1555.gov.gr ένα αίτημα υποστήριξης με τα στοιχεία της αίτησης και κάποιο αποδεικτικό για την ασφαλιστική σας ικανότητα και το φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Δείτε την παράγραφο «Το πρόβλημα παραμένει. Τι μπορώ να κάνω;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

4Είμαι ασφαλισμένος του ΤΑΞΥ / ΤΑΠΕ Μετάλλου αλλά η πλατφόρμα δεν μου αναγνωρίζει το δικαίωμα συμμετοχής. Τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Ειδικότερα στην περίπτωση των ασφαλισμένων του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕ Μετάλλου, αν στην αίτηση σας εμφανίζεται το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Φορέα Συμμετοχής» θα πρέπει να υποβάλετε την ηλεκτρονική διεύθυνση summer_camp_docs@efka.gov.gr ως αποδεικτικό ένα αντίγραφο του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισής σας για το 2022.

Εφόσον περιέχει τους αναμενόμενους κωδικούς ειδικότητας και πακέτου κάλυψης, θα προχωρήσουμε την αίτησή σας. Λάβετε μόνο υπόψη σας ότι η ενημέρωση της κατάστασης της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά με αποτέλεσμα η ενημέρωση της κατάστασης να μην είναι άμεση.

Σημείωση: Αντίγραφο του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισής σας μπορείτε να το λάβετε από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ και πιο συγκεκριμένα από την διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises

Δείτε την παράγραφο «Μου ζητήθηκε να στείλω κάποια δικαιολογητικά. Πώς θα το κάνω αυτό;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

 

5Είμαι ασφαλισμένος του ΤΥΔΚΥ αλλά δεν μου αναγνωρίζεται το δικαίωμα συμμετοχής. Τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Ειδικότερα στην περίπτωση των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ, αν στην αίτηση σας εμφανίζεται το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Φορέα Συμμετοχής», αυτό μπορεί να οφείλεται ότι ως ασφαλιστικός σας φορέας αναφέρεται εσφαλμένα το ΙΚΑ ή το Δημόσιο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ως προς τις κατασκηνώσεις, θα πρέπει να υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση summer_camp_docs@efka.gov.gr ως αποδεικτικό ένα αντίγραφο μισθοδοσίας σας του 2022, στο οποίο να φαίνεται ότι εργάζεστε σε κάποιο Δήμο.

Μετά τον έλεγχο του αποδεικτικού, θα προχωρήσουμε την αίτησή σας. Λάβετε μόνο υπόψη σας ότι η ενημέρωση της κατάστασης της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά με αποτέλεσμα η ενημέρωση της κατάστασης να μην είναι άμεση.

Δείτε την παράγραφο «Μου ζητήθηκε να στείλω κάποια δικαιολογητικά. Πώς θα το κάνω αυτό;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

6Τι σημαίνει το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Μοριοδότησης (ΑΑΔΕ)» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Σε περίπτωση, που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις, που μας έχουν προσφέρει οι κατασκηνωτικές επιχειρήσεις ανά περίοδο, η επιλογή των αιτήσεων, που θα προκριθούν, θα γίνει με βάση μοριοδότηση, η οποία βασίζεται στο εισόδημα και στο πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων.

Το συγκεκριμένο μήνυμα απλά σημαίνει ότι δεν έχουμε λάβει από την ΑΑΔΕ τα απαραίτητα στοιχεία για την μοριοδότηση της αίτησης. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για το θέμα αυτό.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

7Τι σημαίνει το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Μοριοδότησης (παιδιά)» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Σε περίπτωση, που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις, που μας έχουν προσφέρει οι κατασκηνωτικές επιχειρήσεις ανά περίοδο, η επιλογή των αιτήσεων, που θα προκριθούν, θα  γίνει με βάση μοριοδότηση, η οποία βασίζεται στο εισόδημα και στο πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων.

Το συγκεκριμένο μήνυμα απλά σημαίνει ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Μητρώο Πολιτών το πλήθος των ανήλικων τέκνων σας. Μπορείτε να βοηθήσετε στην επίλυση του προβλήματος στέλνοντας μας ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία σας και αυτά των τέκνων σας.

Δείτε την παράγραφο «Μου ζητήθηκε να στείλω κάποια δικαιολογητικά. Πώς θα το κάνω αυτό;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

8Τι σημαίνει το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Υπαλληλικής Ιδιότητας» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Οι υπάλληλοι που εργάζονται στον e-ΕΦΚΑ καθώς και οι συνταξιούχοι, πρώην υπάλληλοι των φορέων που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων ως ξεχωριστή κατηγορία.

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται η ιδιότητα του υπαλλήλου, ο οποίο εργάζεται σε κάποια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Αν στην αίτηση σας εμφανίζεται το παραπάνω μήνυμα αυτό σημαίνει ότι υποβάλατε αίτηση υπαλλήλου και το σύστημα δεν μπόρεσε να σας αναγνωρίσει αυτόματα ως υπάλληλο (εν ενεργεία ή συνταξιούχο).

Αν είστε όντως υπάλληλος, τότε στείλτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση summer_camp_docs@efka.gov.gr κάποιο αποδεικτικό (π.χ. μια μισθοδοσία) ότι είστε υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, ή τουλάχιστον αναφέρετέ μας την υπηρεσία, στην οποία εργάζεστε;(ή εργαζόσασταν πριν τη συνταξιοδότηση σας).

Δείτε την παράγραφο «Μου ζητήθηκε να στείλω κάποια δικαιολογητικά. Πώς θα το κάνω αυτό;» παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.

Εφόσον τα στοιχεία που θα μας στείλετε επαληθευτούν, θα προχωρήσουμε την αίτησή σας. Λάβετε υπόψη σας ότι η ενημέρωση της κατάστασης της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά με αποτέλεσμα η ενημέρωση της κατάστασης να μην είναι άμεση. 

Αν δεν είστε υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, ακυρώστε την ή τις αιτήσεις, που τυχόν έχετε κάνει. Στην συνέχεια θα χρειαστεί να κάνετε νέα είσοδο στην πλατφόρμα και να επιλέξετε τον κατάλληλο για την περίπτωσή σας π.Φορέα.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ερώτηση παραπάνω.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

9Τι σημαίνει το μήνυμα «Εκκρεμεί έλεγχος Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Το παραπάνω μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος του Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το δικαίωμα συμμετοχής του παιδιού σας στην 6η κατασκηνωτική περίοδο, η οποία αφορά παιδιά με αναπηρία.

Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται χειρωνακτικά με αποτέλεσμα η ενημέρωση της κατάστασης να μην είναι άμεση. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για το θέμα αυτό.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)