Συντάξεις Υπαλλήλων Δημοσίου, Ν. 4921/22

1Έχω υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31-3-2022 και δεν μου έχει απονεμηθεί η σχετική σύνταξη. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να μπω στη νέα διαδικασία απονομής σύνταξης εμπιστοσύνης;

Δεν απαιτείται κάποιου είδους ενέργεια εκ μέρους του ασφαλισμένου.

Η ένταξη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν το Ν.4921/22 (διαδικασία  fast  track ) καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν μετά ή αυτών που πρόκειται να υποβληθούν θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4921/22 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 18/12.05.2022 της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.   

 

(Τελευταία Ενημέρωση 06/06/2022)

2Έχω υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από 1-4-2022. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να μπω στη νέα διαδικασία fast track;

Δεν απαιτείται κάποιου είδους ενέργεια εκ μέρους του ασφαλισμένου.

Η ένταξη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν το Ν.4921/22 (διαδικασία  fast  track ) καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν μετά ή αυτών που πρόκειται να υποβληθούν θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4921/22 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 18/12.05.2022 της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.   

 

(Τελευταία Ενημέρωση 06/06/2022)

3Θα υποβάλλω προσεχώς αίτηση συνταξιοδότησης. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να μπω στη διαδικασία fast track;

Δεν απαιτείται κάποιου είδους ενέργεια εκ μέρους του ασφαλισμένου.

Η ένταξη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν το Ν.4921/22 (διαδικασία  fast  track ) καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν μετά ή αυτών που πρόκειται να υποβληθούν θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4921/22 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 18/12.05.2022 της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.   

 

(Τελευταία Ενημέρωση 06/06/2022)