Καταγγελία για ανασφάλιστη εργασία

1Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να υποβάλλω καταγγελία λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισής μου;

Καταγγελία για διεκδίκηση ενσήμων λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισης υποβάλλεται μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στην ενότητα «Μισθωτοί» και συγκεκριμένα μέσω της υπηρεσίας «Καταγγελία εργαζόμενου – Δήλωση Απασχόλησης».

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας εγγράφως στο ΠΕΚΑ που έχει τη χωρική αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου απασχόλησής σας.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

2Γιατί είναι σημαντική η επιλογή της ορθής διεύθυνσης απασχόλησης;

Είτε υποβάλλετε καταγγελία μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε εγγράφως, αρμόδιο ΠΕΚΑ για την εξέταση της καταγγελίας σας είναι αυτό στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου απασχόλησής σας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε την ακριβή διεύθυνση και το Νομό απασχόλησής σας. Αν η διεύθυνση απασχόλησής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στις ήδη καταχωρημένες εγκαταστάσεις (έδρα ή παραρτήματα) του εργοδότη τότε θα την καταγράψετε στα σχετικά πεδία.
Εξαιρούνται οι καταγγελίες κατά:

  •  Επιχείρησης παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) ή καθαριότητας: Ως Νομό / διεύθυνση απασχόλησης θα επιλέξετε τα στοιχεία της εγκατάστασης (έδρα ή παράρτημα) του εργοδότη σας μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συμφωνία απασχόλησής σας.
  •  Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.): Ως Νομό / διεύθυνση απασχόλησης θα επιλέξετε τα στοιχεία της έδρας της Ε.Π.Α.

Επισημαίνουμε ότι παράλληλα θα πρέπει να καταγράψετε την ακριβή διεύθυνση απασχόλησής σας στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

(Τελευταία Ενημέρωση : 31/03/2022)

3Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή καταγγελίας λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισής μου;

Για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη μία Καταγγελία – Δήλωση Απασχόλησης για την ασφαλιστική σας τακτοποίηση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 12 μήνες από την αποχώρηση ή την απόλυσή σας από τον εργοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποβολή θεωρείται εκπρόθεσμη και δύναται να απορριφθεί για τυπικούς λόγους από το Φορέα.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

 

4Με ποιους κωδικούς γίνεται η είσοδος στην υπηρεσία «Καταγγελία εργαζόμενου – Δήλωση απασχόλησης»;

Η είσοδος στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται είτε με κωδικούς TAXISNET. Στη συνέχεια θα χρειαστείτε και το ΑΜΚΑ σας.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

5Ποια στοιχεία του εργοδότη είναι απαραίτητα για την υποβολή καταγγελίας – δήλωσης απασχόλησης;

Για να υποβάλλετε καταγγελία κατά επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζετε το ΑΦΜ της, ενώ αν η καταγγελία σας αφορά σε οικοδομοτεχνικό έργο θα πρέπει να γνωρίζετε το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του ιδιοκτήτη / ανάδοχου εργολάβου και την ακριβή διεύθυνση του έργου.

Επιπλέον, για δική σας διευκόλυνση μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία χρησιμοποιώντας το σχετικό ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) ή ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού έργου). Σε αυτή την περίπτωση τα υπόλοιπα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρωθούν αυτόματα.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

6Πώς ξέρω ότι έχω δηλώσει το σωστό καθεστώς απασχόλησής μου;

Πλήρης θεωρείται η απασχόληση κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολείται 40 ώρες την εβδομάδα.
Εκ περιτροπής θεωρείται η απασχόληση κατά την οποία ο εργαζόμενος:

  • Απασχολείται έως 5 ημέρες την εβδομάδα και για 6 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα, σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί σε εξαήμερη βάση.
  • Απασχολείται έως 4 ημέρες την εβδομάδα και για 8 ώρες την ημέρα, σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί σε πενθήμερη βάση.

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος δεν απασχολείται με πλήρες ωράριο ημερησίως και άρα η εβδομαδιαία απασχόλησή του υπολείπεται των 40 ωρών, θεωρούνται μερική απασχόληση.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

7Μπορώ να υποβάλλω πάνω από μία καταγγελία;

Υποβάλλετε μία καταγγελία εις βάρος του εργοδότη που απασχολείστε ή απασχοληθήκατε αναγράφοντας είτε συνεχόμενες, είτε διακεκομμένες χρονικές περιόδους. Διαφορετική καταγγελία απαιτείται να υποβληθεί εάν απασχοληθήκατε σε διαφορετικά παραρτήματα της ίδιας επιχείρησης.

Μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου καταγγελία εις βάρος του ίδιου εργοδότη σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και για νέες χρονικές περιόδους.

Επίσης για διαφορετικούς εργοδότες εννοείται πως θα πρέπει να υποβληθούν διαφορετικές καταγγελίες.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

8Μπορεί κάποιος τρίτος να υποβάλει καταγγελία για ανασφάλιστη εργασία και πώς; Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία;

Ακόμα και αν δεν είστε εργαζόμενος σε έναν συγκεκριμένο εργοδότη, μπορείτε να υποβάλλετε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία για ανασφάλιστη ή υποδηλωμένη εργασία ως τρίτος. Η μορφή της καταγγελίας είναι ενημερωτική και προκειμένου να διερευνηθεί από το αρμόδιο ΠΕΚΑ θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοδότη (επωνυμία και ακριβή διεύθυνση).

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

9Όταν υποβάλλω καταγγελία μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, το σύστημα εμφανίζει δύο διαφορετικούς αριθμούς. Τι διαφορά έχουν ο αριθμός συστήματος και ο αριθμός πρωτοκόλλου;

Ο αριθμός συστήματος εκδίδεται με την αποθήκευση του βήματος 1 της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας  κι αποτελεί τον αριθμό εισαγωγής στοιχείων σε αυτό. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο αριθμός συστήματος, μπορείτε εφ’ όσον το επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία υποβολής της καταγγελίας. Με το συγκεκριμένο αριθμό, μπορείτε στη συνέχεια να αναζητήσετε την καταγγελία σας και να συνεχίσετε την καταχώρηση των στοιχείων σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν της αρχικής εισαγωγής τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου χορηγείται από το σύστημα αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων και οριστικοποιήσετε την καταγγελία σας. Για τον έλεγχο της πορείας διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας από το αρμόδιο ΠΕΚΑ, θα πρέπει να δηλώνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου. 

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

10Μετά την οριστικοποίηση της καταγγελίας, μπορώ να την τροποποιήσω ή να τη διαγράψω;

Όχι, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε καταγγελία η οποία έχει οριστικοποιηθεί.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

11Μπορεί να γίνει υποβολή καταγγελίας σε άλλη γλώσσα πέρα από τα ελληνικά;

Όχι, η υποβολή της καταγγελίας γίνεται μόνο στα ελληνικά.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

12Εάν γίνει δεκτή η καταγγελία μου, σε πόσο χρονικό διάστημα θα ενημερωθεί η ασφαλιστική μου ιστορία;

Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η καταγγελία σας, εκδίδεται πράξη για την ασφαλιστική σας τακτοποίηση και επιδίδεται στον εργοδότη. Όταν περάσουν 30 ημέρες από τη νόμιμη επίδοσή της, η εν λόγω πράξη οριστικοποιείται και ενημερώνεται αυτόματα η ασφαλιστική σας ιστορία. Εάν ασκηθεί ένσταση, η ασφαλιστική σας ιστορία θα ενημερωθεί μετά την τελεσιδικία της υπόθεσης (άρθρο 20 του Ν. 2972/01).

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)

13Μπορώ να υποβάλλω στον e-ΕΦΚΑ καταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων;

Όχι. Η εν λόγω καταγγελία υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/03/2022)