Γενικά για τον e-ΕΦΚΑ

Από 1/3/20 με τον ν.4670/20 (ΦΕΚ 43/ τ.Α΄) ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) μετονομάστηκε σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και εντάχθηκε σε αυτόν τον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής της χώρας.

1Ποια είναι η αποστολή του e-ΕΦΚΑ;

Αποστολή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας θέτοντας ίσους κανόνες για όλους.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο e-ΕΦΚΑ προωθεί:

 1. Την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, την εξάλειψη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
 2. Τη χορήγηση κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου καθώς και των λοιπών παροχών που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.
 3. Την προσφορά ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.
 4. Την παροχή σύγχρονων, αξιόπιστων και φιλικών υπηρεσιών προς τον ασφαλισμένο, συνταξιούχο, εργοδότη και εργαζόμενο, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων.

 

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/11/2020)

2Τι αλλάζει ο e-ΕΦΚΑ στη λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα;

 • Όλοι πλέον ασφαλίζονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στον e-ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι, είτε ως μισθωτοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον e-ΕΦΚΑ λαμβάνουν την σύνταξη και την εφάπαξ παροχή τους όλοι οι συνταξιούχοι.
 • Ενοποιούνται οι κανόνες και οι υπηρεσίες για όλους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Για όλα τα επαγγέλματα όλοι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό των εισοδημάτων τους  (με ένα μεταβατικό διάστημα για την ομαλή μετάβαση κάποιων κατηγοριών εργαζομένων). Όλοι απολαμβάνουν τις ίδιες –όλο και πιο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όλοι λαμβάνουν σύνταξη στο ίδιο ποσοστό επί των εισφορών τους, όταν έρθει η ώρα.

 

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/11/2020)

3Στην πορεία, θα γίνουν κι άλλες αλλαγές και βελτιώσεις στη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ;

Έτσι θέλουμε να είναι η κοινωνική ασφάλιση του μέλλοντος:

 •  Τα πάντα γρήγορα, απλά, αποτελεσματικά.

  Χωρίς περιττή ταλαιπωρία σε ουρές και γραφειοκρατία.

  Ο ασφαλισμένος έρχεται στο επίκεντρο, ώστε να μπορεί να λύνει τα περισσότερα θέματα από το σπίτι του (με μια επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα ή μια τηλεφωνική κλήση στο 1555).

 • Απόλυτη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

  Όλες οι υπηρεσίες, πληροφορίες και αιτήσεις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

  Δημιουργούνται εφαρμογές για εύκολη πρόσβαση από το κινητό.

  Τα αρχεία των παλαιών ταμείων ενοποιούνται και ψηφιοποιούνται πλήρως.

 • Σύγχρονη και φιλική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη.

  Σε ανθρώπινους χώρους, από καλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

  Με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

 • Ούτε ένα ευρώ χαμένο.

  Ό,τι πληρώνει σήμερα ο ασφαλισμένος, αυξάνει τη σύνταξή του αύριο.

  Τέλος οι λειτουργικές σπατάλες, ό,τι εξοικονομείται θα επιστρέφει στην ασφάλιση.

  Ο e-ΕΦΚΑ εξασφαλίζει μακροχρόνια και κοινωνική αποτελεσματικότητα και οικονομική βιωσιμότητα.
   


  (Τελευταία Ενημέρωση : 18/11/2020)

4Ποια σημεία εξυπηρέτησης μπορούμε να επισκεπτόμαστε πλέον;

Στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη πρόσβαση του πολίτη στις ψηφιακές υπηρεσίες του, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, στην ιστοσελίδα του Φορέα στα «στοιχεία επικοινωνίας», αναγράφονται τα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών, τα οποία επικαιροποιούνται διαρκώς, λόγω της  σταδιακής εφαρμογής του νέου Οργανογράμματος και της διοικητικής ανασυγκρότησης.

 

(Τελευταία Ενημέρωση : 18/11/2020)

5Τι μπορεί να κάνει όποιος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία;

Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε ΚΕΠ, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα.


(Τελευταία Ενημέρωση : 18/11/2020)

6Εκτός από την ιστοσελίδα του Φορέα, υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρία;

 

1. Στο νέο  τηλεφωνικό  κέντρο  Εξυπηρέτησης  πολιτών 1555, το οποίο παρέχει άμεση  έγκυρη και  φιλική  εξυπηρέτηση  στους  πολίτες οι  οποίοι  μπορούν  να  καλούν  χωρίς  χρέωση είκοσι τέσσερις (24) ώρες το  24ωρο,  επτά (7) ημέρες  την  εβδομάδα, τριακόσιες εξήντα πέντε  (365) ήμερες  το  χρόνο.

 

2. Στη Φόρμα Επικοινωνίας του Φορέα,  μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα και  απορίες,  για ζητήματα γενικής φύσεως. 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση : 03/11/2021)

7Πώς γίνεται ο έλεγχος για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής;

Ο έλεγχος για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής πραγματοποιείται μέσω των έντεκα (11) Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) που λειτουργούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και καλύπτουν ασφαλιστικά όλη την επικράτεια.

Οι ελεγκτές των Π.Ε.Κ.Α. πραγματοποιούν επιτόπιους, ουσιαστικούς, τακτικούς/έκτακτους και ειδικούς ελέγχους, με σκοπό την πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, την ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας  και τη δημιουργία κλίματος οικειοθελούς συμμόρφωσης σε όλους τους εμπλεκόμενους.   


(Tελευταία Ενημέρωση 21/10/2021)

8Πώς θα εξοικονομηθούν πόροι από τη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ;

Με τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ, μπαίνει ένα οριστικό τέλος στις σπατάλες στη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων! Και το κυριότερο: ό,τι εξοικονομείται, θα επιστρέφει στην ασφάλιση. Έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη για το τι και πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Καθοριστικής σημασίας είναι οι οικονομίες κλίμακας που μπορούν να γίνουν, χάρη στην ενοποίηση, σε πολλούς τομείς, όπως: μισθώματα, κόστος ρεύματος, κόστος τηλεφωνικών γραμμών, υποδομές πληροφορικής κ.α. Όλα αυτά, βέβαια, χωρίς να μειωθεί καθόλου το επίπεδο υπηρεσιών προς τους πολίτες - αντιθέτως, θα βελτιωθεί θεαματικά.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 18/11/2020)