Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Σέμπος Λάμπρος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Σκοπούλης Ιωάννης
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τσακίρης Δημήτριος
 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
Πρόεδρος Σέμπος Λάμπρος, Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Τακτικό Μέλος Σκοπούλης Ιωάννης, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Μελαχρινός Παναγιώτης
Τακτικό Μέλος Τσακίρης Δημήτριος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Πρωτοπαπάς Βασίλειος
Τακτικό Μέλος Κουμπούρης Δήμος, εκπρόσωπος των συνταξιούχων
Αναπληρωτής Τάτσης Παντελής
Τακτικό Μέλος Κλεισιώτης Θωμάς, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
Αναπληρωτής Γαργάλης Κωνσταντίνος
Τακτικό Μέλος Τσάμη Παρασκευή, προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναπληρώτρια Σακελλαρίου Ευανθία
Τακτικό Μέλος Φραγκιά Μαρία, προϊσταμένη Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών
Αναπληρώτρια Κίτση Εριφύλη
Τακτικό Μέλος Μαυρόκωστα Ολυμπία, ειδικός επιστήμονας
Αναπληρωτής Ρουσάκης Σπυρίδωνας
Τακτικό Μέλος Κυριακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Ταμείου
Αναπληρωτής Βογιατζής Πέτρος
Τακτικό Μέλος Μουτάφης Ευάγγελος, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων
Αναπληρωτής Βερβεσός Δημήτριος
Τακτικό Μέλος Πολιτάκης Παύλος, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων
Αναπληρωτής Σαββίδης Γεώργιος