Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Χάλαρης Χρήστος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κρητικός Ελευθέριος
 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
Πρόεδρος Χάλαρης Χρήστος, Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Τακτικό Μέλος Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Κρητικός Ελευθέριος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Τακτικό Μέλος Κρητικός Ελευθέριος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής  
Τακτικό Μέλος Κουμπούρης Δήμος
Αναπληρωτής Τάτσης Παντελής
Τακτικό Μέλος Κλεισιώτης Θωμάς
Αναπληρωτής Γαργάλης Κωνσταντίνος
Τακτικό Μέλος Σακελλαρίου Ευανθία
Αναπληρώτρια Πατούνα Δέσποινα
Τακτικό Μέλος Φραγκιά Μαρία
Αναπληρώτρια Κίτση Εριφύλη
Τακτικό Μέλος Δουφεξής Παναγιώτης
Αναπληρωτής Σφυράκης Ιωάννης
Τακτικό Μέλος Κυριακόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωτής Βογιατζής Πέτρος
Τακτικό Μέλος Μουτάφης Ευάγγελος
Αναπληρωτής Βερβεσός Δημήτριος
Τακτικό Μέλος Πολιτάκης Παύλος
Αναπληρωτής Σαββίδης Γεώργιος