Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ

Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ
Πατησίων 12,  106 77 - Αθήνα

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Τ: 210 - 52.91.734
Φ: 210 - 52.91.735/781
E: admkeao@keao.gov.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
Φ: 210 - 52.91.735
E: mitroo@keao.gov.gr 
Προϊστάμενος Τ: 210 - 52.91.731

Τμήμα Δημιουργίας και Τήρησης Μητρώου Οφειλετών
Τ: 210 - 52.91.742/747/787

Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής
Τ: 210 - 52.91.740

Τμήμα Ελέγχου
Τ: 210 - 52.91.739/740/837


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
E: diakanonismos@keao.gov.gr
Προϊστάμενος Τ: 210 - 52.91.766

Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Τ: 210 - 52.91.772/789/810/885

Τμήμα Ελέγχου και Στατιστικής Παρακολούθησης
Τ: 210 - 52.91.770/769/768/767/803

Τμήμα Ειδικών Θεμάτων
Τ: 210 - 52.91.771/773/792


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Φ: 210 - 52.91.735
E: analysis@keao.gov.gr
Προϊστάμενος Τ: 210 - 52.91.737

Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μέτρησης Απόδοσης
Τ: 210 - 52.91.736/748

Τμήμα Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Τ: 210 - 52.91.745/746/788

Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Τ: 210 - 52.91.743/798/786/775


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
Φ: 210 - 52.91.735
E: anagkastika@keao.gov.gr

Προϊστάμενος Τ: 210-52.91.785

Α΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
Προϊστάμενος 
Τ: 210 - 52.91.714
Ε: anagkastika_a@keao.gov.gr
Υπάλληλοι
Τ: 210 - 52.91.713 /715 /831 /821

Β΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
Προϊστάμενος 
Τ: 210 - 52.91.818
E:anagkastika_b@keao.gov.gr
Υπάλληλοι
Τ: 210 - 52.91.749 /790 /804 /800

Γ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
Προϊστάμενος 
Τ: 210 - 52.91.778
E: anagkastika_g@keao.gov.gr
Υπάλληλοι
Τ: 210 - 52.91.774 /718 /860 /720

Δ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
Προϊστάμενος 
Τ: 210 - 52.91.744
E: anagkastika_d@keao.gov.gr
Υπάλληλοι
Τ: 210 - 52.91.717 /710

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος 
Τ: 210 - 52.91.799
E: nomiki.yp@keao.gov.gr
Υπάλληλοι
Τ: 210 - 52.91.802 / 877

Τμήμα Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας Αθηνών 
Προϊστάμενος 

Τ: 210 - 52.91.751
E: poiniki@keao.gov.gr
Υπάλληλοι
Τ: 210 - 52.91.761 / 764 / 794 / 795


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Φ: 210 - 52.91.758
E: oikonomiko@keao.gov.gr
Προϊστάμενος Τ: 210 - 52.91.760

Τμήμα Εσόδων και Λογιστηρίου
Τ: 210 - 52.91.754/756

Τμήμα Προϋπολογισμού, Παρακολούθησης Λογαριασμών και Ελέγχου
Τ: 210 - 52.91.753/755

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Γραμματείας
Τ: 210 - 52.91.777/779/732
Τ: 210 - 52.91.777
Ε: grammateia@keao.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φ: 210 - 52.91.726
E: pliroforiki@keao.gov.gr
Προϊστάμενος Τ: 210 - 52.91.721/722

Τμήμα Σχεδιασμού και Ελέγχου
Τ: 210 - 52.91.723/730

Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργίας
Τ: 210 - 52.91.728/729