Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Πατησίων 12,  106 77 - Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Κ.Ε.Α.Ο.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Συντονισμός για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών      
Τ: 2105291734    
e-mail: admkeao@keao.gov.gr 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ      
e-mail: mitroo@keao.gov.gr 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διαχείριση ηλεκτρονικού μητρώου οφειλετών      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Τ: 2105291731/745     

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ       
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Τ: 2105291739     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291733     
Τ: 2105291747     

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ       
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291787     

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ       
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291788     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291879     
      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ     
e-mail: diakanonismos@keao.gov.gr 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Παρακολούθηση της διαδικασίας εξόφλησης οφειλών μέσω ρύθμισης      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Τ: 2105291820/766     

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291770     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291769     
Τ: 2105291803     
Τ: 2105291798     
Τ: 2105291768     

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291772     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291885     
Τ: 2105291810     
Τ: 2105291789     

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ       
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291771     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291773     
      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
e-mail: analysis@keao.gov.gr 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διαχωρισμός οφειλών με βάση την πιστοληπτική αξιολόγηση των οφειλετών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Τ: 2105291736

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291837     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291746     

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Τ: 2105291741     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291748     

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291775     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291786     


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
e-mail: anagkastika@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Συντονισμός και παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Τ: 2105291785/778     

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ      
Υπάλληλοι
 
Τ: 2105291713     

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ       
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291800     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291790     

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ       
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 
Τ: 2105291720     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291860     
Τ: 2105291718     
Τ: 2105291774     

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291744     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291710     
Τ: 2105291717     

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ      
e-mail: nomiki.yp@keao.gov.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Τ: 2105291877     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291802     
Τ: 2105291713     

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ     
e-mail: poiniki@keao.gov.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Τ: 2105291795     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291794     
Τ: 2105291761     


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
e-mail: oikonomiko@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Λογιστική παρακολούθηση και ταμειακή διαχείριση και διοικητική υποστήριξη      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Τ: 2105291866     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291727     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291797     
Τ: 2105291797     

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ       
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291756     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291755     
Τ: 2105291754     

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ      
e-mail: grammateia@keao.gov.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Τ: 2105291779     
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291782     
Τ: 2105291796     
Τ: 2105291777     


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     
e-mail: pliroforiki@keao.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εξοπλισμός και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων      
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ: 2105291721/722
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τ: 2105291730
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291723
Τ: 2105291780

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ       
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τ: 2105291740
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291738
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τ: 2105291729
Υπάλληλοι 
Τ: 2105291728