Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Φερών

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Φερών
(ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 68500 )
Τηλ 25553-50054      Fax 25553-50080     e-mail: feres@efka.gov.gr