Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Πάτμου (Πάτμου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Πάτμου
(85500 - ΣΚΑΛΑ,ΠΑΤΜΟΣ)

Τηλ. επικοινωνίας: 22470-31796, Fax: 22470-31950
e-mail: patmos@efka.gov.gr