Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μολάων (Μολάων)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μολάων
(ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΜΟΛΑΟΙ 23052 )
Τηλ: 27320-29139      Fax: 27320-29139      e-mail: molai@efka.gov.gr