Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Λιμεναρίων Θάσου (Λιμεναρίων Θάσου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Λιμεναρίων Θάσου
(ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ, 64002 )
Τηλ: 25930-51206       Fax: 25930-53458    e-mail: limenarion@efka.gov.gr